Veelgestelde vragen (Frequently Asked Questions)

V1 - Is uw aanbod niet hetzelfde als huren?

Nee. Als u een gebouw huurt moet u accepteren wat er aangeboden wordt. Bij verhuur wordt een gebouw meestal kaal aangeboden. Als het te groot of te klein is huurt u ofwel een deel leegstand, of zult u elders extra ruimte moeten vinden. Schools-as-a-Service levert een veel uitgebreider pakket aan diensten die niet wettelijk verplicht is, maar die u net zoveel flexibiliteit geeft als wanneer u eigenaar bent. Tegen lagere lasten. De service is inclusief stoffering, energie, onderhoud, schoonmaak, renovatie en aanpassingen aan veranderende behoeften. Omdat deze services deel uitmaken van het aanbod is er door de aanbieders zeer goed nagedacht over de manier waarop dit op kosten-efficiente wijze uitgevoerd kan worden. Onder de streep leidt dit tot lagere totale huisvestingslasten.

V2 - Is uw aanbod niet juist duurder omdat u als private partij hogere financieringslasten heeft?

Nee. Wij maken gebruik van de meest gunstige financieringsmogelijkheden. Als u - als gemeente of schoolbestuur - goedkoper kan lenen of een bedrag uit eigen spaarpot kan inbrengen, dan zullen wij daar zeker gebruik van maken. Hoewel gemeenten verplicht zijn om er voor te zorgen dat er adequate onderwijshuisvesting beschikbaar is, zijn de budgetten evenwel ontoereikend. Er is dus aanvullende financiering nodig. Schools-as-a-Service streeft hierbij naar een optimale balans tussen financieringslasten en exploitatiekosten.

V3 - Als wij - als gemeente of schoolbestuur - het gebouw grotendeels financieren, dan zijn wij toch ook (mede)eigenaar?

Het juridisch eigendom van het gebouw berust volledig bij het Fonds Circulaire Schoolgebouwen. Het economisch eigendom wordt verdeeld over de partijen die bijdragen aan de financiering. Als u mede-financiert ontvangt u certificaten van het fonds ter waarde van uw inbreng. Eventuele schuld die u aangaat is gedekt door de waarde van deze certificaten. Wij nemen ook een clausule in de overeenkomst op die u het recht geeft om het gebouw terug te kopen van het fonds. Maar om de waarde van het gebouw te liquideren is het doorgaans eenvoudiger om de certificaten door te verkopen dan om een schoolgebouw te verkopen.

V4 - Is uw aanbod niet hetzelfde als tijdelijke huisvesting?

Nee, de gebouwen die SaaS levert zijn van hoge kwaliteit - zelfs beter dan permanente bouw! Gebouwen die bedoeld zijn voor tijdelijke huisvesting worden in korte tijd afgeschreven en worden daarom met de goedkoopste materialen gebouwd. De gebouwen van Schools-as-a-Service worden niet in korte tijd afgeschreven. Integendeel: juist omdat ze aanpasbaar zijn en regelmatig gerenoveerd worden gaan ze zeer lang mee. Dat maakt de toepassing mogelijk van hoogwaardige materialen die weinig onderhoud vergen. Voorts zijn de SaaS gebouwen ruim van opzet en hebben ze hogere plafonds dan schoolgebouwen die als 'permanent' worden gebouwd. De gebouwen zijn overigens wel volledig demontabel en kunnen indien nodig weggehaald worden voor een nieuwe bestemming van de lokatie. Elk onderdeel kan opnieuw gebruikt worden.